انواع تانکر و انواع مخزن از لحاظ جنس به دو نوع تانکر فلزی (فولادی و آهنی و گالوانیزه و استیل) و تانکر پلاستیکی (پلی اتیلن و فایبرگلاس) دسته بندی می شود.
انواع تانکر و انواع مخزن از لحاظ ذخیره سازی به دو نوع تانکر ذخیره مواد مایع و تانکر ذخیره گاز دسته بندی می شود.
انواع تانکر و انواع مخزن ذخیره سازی مواد مایع به پنج دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: تانکر آب ، تانکر سوخت ، تانکر قیر ، تانکر مواد شیمیایی سمی و تانکر گاز مایع.
انواع تانکر و انواع مخزن از لحاظ موقعیت فیزیکی به چند نوع دسته بندی می شودند که عبارت است از: تانکر زمینی ، تانکر هوایی ، تانکر ماشینی ، تانکر چرخدار (تانکر یدک کش).
انواع تانکر و انواع مخزن از لحاظ شکل ظاهری و هندسی به چند نوع دسته بندی می شود که عبازتند از: تانکر مکعبی شکل ، تانکر استوانه ای شکل ، تانکر عمودی (تانکر ایستاده) ، تانکر افقی (تانکر خوابیده) ، تانکر بیضی شکل .
تصاویری از انواع تانکر و مخازن فلزی و پلاستیکی:

تانکر آب، تانکر گالوانیزه، تانکر فلزی، تانکرسازی
تانکر آب زمینی افقی از جنس ورق گالوانیزه
تانکر آب، تانکر سوخت
تانکر سوخت زمینی استوانه ای افقی
تانکر آب، تانکر گالوانیزه، تانکر استیل
تانکر آب زمینی افقی استوانه ای
تانکر سوخت، تانکر بنزین، تانکر نفت، تانکر گازوئیل، تانکر آب
تانکر سوخت زمینی افقی استوانه ای از جنس فولاد
تانکر آب، تانکر گالوانیزه، تانکر فلزی، تانکر سوخت
مخزن آب زمینی پایه دار
تانکر آب، تانکر سوخت، تانکر استیل
تانکر استیل زمینی
تانکر آب، تانکر استیل
مخزن استیل زمینی
تانکر هوایی، تانکر آب
تانکر آب هوایی
تانکر هوایی آب، تانکر آب هوایی
تانکر هوایی آب
تانکر آب هوایی، تانکر هوایی آب، مخزن هوایی آب، مخزن هوایی
مخزن هوایی آب
تانکر آب هوایی، تانکر هوایی آب، مخزن هوایی آب، مخزن آب هوایی
مخزن آب هوایی
تانکر ماشینی، مخزن ماشینی
تانکر ماشینی
مخزن ماشینی، تانکر ماشینی
مخزن ماشینی
تانکر ماشینی، مخزن ماشینی
تانکر ماشینی
تانکر ماشینی، مخزن ماشینی
مخزن ماشینی
مخزن ماشینی، تانکر ماشینی
تانکر ماشینی
تانکر چرخدار، تانکر یدک کش، مخزن چرخدار، مخزن یدک کش
تانکر چرخدار
تانکر چرخ دار، تانکر یدک کش، مخزن چرخ دار، مخزن یدک کش
مخزن چرخدار
تانکر چرخدار، تانکر یدک کش، مخزن چرخدار، مخزن یدک کش
تانکر چرخ دار
تانکر چرخ دار، تانکر یدک کش، مخزن چرخ دار، مخزن یدک کش
مخزن چرخ دار
تانکر چرخدار، تانکر یدک کش، مخزن چرخدار، مخزن یدک کش
تانکر یدک کش
مخزن چرخدار، مخزن یدک کش، تانکر چرخدار، تانکر یدک کش
مخزن یدک کش
مخزن چرخ دار، مخزن یدک کش، تانکر چرخ دار، تانکر یدک کش
تانکر چرخدار
مخزن کویلدار آبگرم، مخزن آبگرم کویل دار
مخزن کویلدار آبگرم
مخزن آبگرم کویلدار، مخزن کویلدار آبگرم
مخزن آبگرم کویلدار
تانکر آبگرم کویلدار، تانکر کویلدار آبگرم
تانکر آبگرم کویلدار
تانکر کویلدار آبگرم، تانکر آبگرم کویلدار
تانکر کویلدار آبگرم
منبع آبگرم کویلدار، منابع کویلدار آبگرم
منبع آبگرم کویلدار
منبع کویلدار آبگرم، منبع آبگرم کویلدار
منبع کویلدار آبگرم
مخزن کویل دار آبگرمکن، مخزن آبگرمکن کویل دار
مخزن کویل دار آبگرمکن
تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن، مخزن پلاستیکی، مخزن پلی اتیلن
تانکر پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
مخزن پلاستیکی، مخزن پلی اتیلن، تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن
مخزن پلاستیکی پلی اتیلن
منبع پلاستیکی، منبع پلی اتیلن، تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن
منبع پلاستیکی پلی اتیلن
تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن، مخزن پلاستیکی، مخزن پلی اتیلن
تانکر پلاستیکی
مخازن پلاستیکی، مخازن پلی اتیلن، تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن
مخازن پلاستیکی پلی اتیلن
منابع پلاستیکی، منابع پلی اتیلن، تانکر پلاستیکی، تانکر پلی اتیلن
منابع پلاستیکی پلی اتیلن
تانکر فایبرگلاس, مخزن فایبرگلاس, منبع فایبرگلاس پلاستیکی
تانکر فایبرگلاس